Badanie krwi Katowice

*Informujemy, że część specjalistycznych badań (posiewy/wymazy) może zostać wykonana jedynie przez lekarza i pobór próbek odbywa się w gabinecie lekarza w czasie specjalistycznej wizyty.

Bardzo prosimy o kontakt wszystkich zainteresowanych przed wizytą czy dane badania/próbki mogą zostać wykonane przez nasze pielęgniarki.

nazwa podstawowa badaniacenawynik (dni robocze).
 BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
Mocz – badanie ogólne7,501
OB5,001
Morfologia krwi (pełna , 25 parametrów)9,001
Morfologia krwi (podstawowa, 18 parametrów)9,001
Morfologia CBC (8 parametrów)6,001
Morfologia krwi (pełna) z parametrami retikulocytarnymi (32 parametry)20,001
Morfologia krwi włośniczkowa9,001
Rozmaz krwi (manualnie)6,001
Retikulocyty9,001
Płytki krwi (manualnie)9,001
Leukocytoza5,001
PT (INR)7,001
APTT7,001
Fibrynogen13,001
D-dimer, ilościowo40,001
Glukoza6,001
Elektrolity (Na, K)16,001
Elektrolity (Na, K, Cl)22,001
Sód8,001
Potas8,001
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)18,001
Cholesterol całkowity6,001
Cholesterol HDL6,001
Cholesterol LDL met. bezpośrednią7,001
Trójglicerydy (TG)6,001
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)23,001
ALT6,001
AST6,001
Fosfataza zasadowa (ALP)6,001
Bilirubina całkowita6,001
Bilirubina związana (bezpośrednia)6,001
Bilirubina wolna (pośrednia)11,001
GGTP6,001
Cholinoesteraza10,002
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)8,001
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) w płynie z jam ciała8,001
Lipaza10,001
Amylaza7,001
Amylaza w płynie z jam ciała7,001
Mocznik6,001
Kreatynina6,001
Klirens kreatyniny10,001
Cystatyna C100,008
Kwas moczowy6,001
Białko całkowite6,001
Białko w PMR13,001
Albumina6,001
Albumina w płynie z jam ciała20,003
Albumina w PMR30,001
Proteinogram16,003
Żelazo6,001
Ferrytyna30,001
Wapń całkowity6,001
Wapń zjonizowany6,001
Wapń zjonizowany met. ISE10,001
Chlorki10,001
Fosfor nieorganiczny6,001
Magnez6,001
Mukoproteiny15,001
Hemoglobina wolna we krwi15,002
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h)14,001
Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h)20,001
Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g, 1h)7,001
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h)14,001
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h)14,001
Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h)20,001
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h)14,001
OGTT w ciąży obciążenie 75g glukozy (0, 1, 2 h)20,001
Test obiążenia laktozą25,001
Próba tymolowa5,001
Mielogram100,0010
 BADANIA KAŁU
Adenowirusy w kale25,001
Rotawirusy w kale25,001
Kał – badanie ogólne (barwa, konsystencja, woń, odczyn, krew w kale, krople tłuszczu, ziarna skrobi, komórki roślinne, kał pasożyty, włókna mięsne)25,003
Kał – badanie ogólne + ciała redukujące25,00do 5
Kał – rota i adenowirusy45,001
Kał – resztki pokarmowe11,001
Kał – pasożyty (1 ozn.)10,001
Kał pasożyty – Parasept SF (1 ozn.) – metoda dekantacji przy użyciu probówki o specjalnej budowie20,001
Owsiki (wymaz parazytologiczny)6,001
Kał – G. lamblia met. ELISA29,001
Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, antygen w kale met. immunochromatograficzną30,004
Kał – krew utajona (bez diety)22,001
Kał – krew utajona (z zachowaniem diety)22,001
Kał – nosicielstwo Salmonella (3 ozn.)115,0010
Kał – nosicielstwo SS ( 2 próbka do badania 57)0,000
Kał – nosicielstwo SS ( 3bpróbka do badania 57)0,000
Kał – norowirusy80,005
Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale55,003
Elastaza trzustkowa w kale160,0014
Kalprotektyna w kale met. ELISA150,0018
M2-PK w kale met. ELISA ( oznaczenie stężenia dimerycznej formy izoenzymu kinazy pirogronianowej)195,0015
Laktoferyna w kale met. ELISA160,0036
Kał posiew (bad.bakter.)30,00do 7
Kał posiew (bad. mykol.)30,00do 7
Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (bad. bakter.)70,00do 7
Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli ( EPEC)40,007
Posiew kału w kierunku Campylobacter130,005
Campylobacter antygen w kale55,003
Clostridium difficile, toksyna A/B w kale70,001
Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale120,003
Kał, hodowla w kierunku nicieni30,0014
Kał – pasożyty tropikalne45,0014
Rodzaj pasożyta w materiale biologicznym90,0014
Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP)40,0014
Kryptosporydioza (Cryptosporidium spp.) oocyty w kale45,0014
KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału370,0014
Aminogram – (HPLC)  Oznaczenie wolnych aminokwasów jest niezbędne w diagnostyce oraz leczeniu wrodzonych wad metabolizmu330,0021
 MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
CRP,ilościowo18,001
Prokalcytonina, półilościowo80,001
ASO, ilościowo15,001
ASO, jakościowo15,001
RF, ilościowo15,001
RF, jakościowo15,001
Odczyn Waalera-Rosego15,001
anty-CCP80,002
 DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
CK – kinaza kreatynowa12,001
CK-MB, aktywność15,001
CK-MB, mass30,00do 2
hs Troponina I35,00do 2
hs Troponina T35,001
Mioglobina45,001
NT pro-BNP95,004
BNP80,002
Homocysteina50,003
 SEROLOGIA
Grupa krwi35,00do 3
Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 ozn.)60,0014
Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 ozn.)40,0014
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa)25,00do 3
Bezpośredni test antyglobulinowy25,00do 3
Badanie konsultacyjne – badanie w celu oznaczenia grupy krwi i identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK w celu wydania ostatecznego wyniku250,005
 DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
TSH17,001
FT417,001
FT317,001
T417,001
T317,001
anty-TPO35,001
anty-TG35,001
P/c. p. receptorom TSH (TRAb)60,0010
Tyreoglobulina45,001
Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy – analiza 16 mutacji genu RET550,0014
 HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
FSH22,001
LH22,001
Estradiol22,001
Progesteron22,001
Prolaktyna22,001
Beta-HCG22,001
Beta-HCG (Roche)50,001
HCG wolna podjednostka beta40,001
Estriol wolny30,001
PAPP-A45,001
PAPP-A (Roche)45,001
Prisca – raport55,00do 3
DHEA S0430,001
DHEA50,00do 7
Androstendion40,003
Testosteron23,001
Testosteron wolny45,00do 7
Dihydrotestosteron (DHT)98,0034
SHBG32,00do 5
17-hydroksyprogesteron42,00do 5
Oksytocynaza40,001 do 6
Izooksytocynaza40,001 do 6
Kariotyp, badanie cytogenetyczne380,0035
Cytologia ginekologiczna30,00do 7
Biocenoza pochwy25,002
Seminogram – badanie ogólne nasienia60,001
Cytologia cienkowarstwowa (LBC)85,0012
LBC + HPV met. PCR185,0015
LBC + Chlamydia Trachomatis met. PCR175,0015
LBC + HPV met. PCR + Chlamydia Trachomatis met.PCR275,0015
AMH (Hormon anty Müllerowski)150,00do 8
Inhibina A150,0025
Inhibina B150,00do 14
Makroprolaktyna (BB – Prolaktyna)100,00do 9
Profil limfocytarny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.)450,007
HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR)100,00do 6
PAPP-A (KRYPTOR)100,00do 6
Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF100,00do 6
PlGF (łożyskowy ludzki czynnik wzrostu – oznacza się w celu oceny ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego (preeklampsji))150,0010
PlGF (Kryptor)150,007
Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.)30,001
Badanie polimorfizmu APA 1 w genie IGF 2350,0022
Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie FMR1), badanie przesiewowe375,00do 30
IONA tet (badanie prenatalnew kierunku trisomii chromosomu 13, 18, 21)2700,0015
Harmony Test ( przesiewowe badanie prenatalne w kierunku Trisomii 21, 18, 13, wykonywane w Stanach Zjednoczonych)2600,0010
Krwinki płodowe (HbF+) ilościowo met. cytometrii przepływowej410,007
HPA-1, konflikt płytkowy, bad. przesiewowe80,0014
 DIAGNOSTYKA ANEMII
Transferyna30,003
Witamina B1235,001
Kwas foliowy30,001
Erytropoetyna30,001
TIBC8,001
UIBC8,001
Rozpuszczalny receptor  transferyny70,0010
Kwas metylomalonowy (MMA)270,0015
 DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
Hemoglobina glikowana met. HPLC35,008
Hemoglobina glikowana met. Immunoturb. HbA1c22,001
Fruktozamina50,0018
Insulina25,001
Insulina po obciążeniu (50g glukozy, 0,1,2)75,001
Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1,2)75,001
Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1)50,001
C-peptyd30,001
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)90,0017
P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG, ilościowo90,0014
 DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
Parathormon (intact)33,001
Kalcytonina50,001
Osteokalcyna50,00do 3
Fosfataza kwaśna10,002
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny15,001
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)100,008
Pyrylinks D w moczu75,003
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2190,008
Witamina D3 metabolit 25(OH)70,002
PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I), marker tworzenia kości110,0016
 INNE HORMONY I METABOLITY
ACTH35,002
Kortyzol25,001
Kortyzol w DZM35,007
Kortyzol – test stymulacji synacthenem25,001
Kortyzol – test hamowania deksametazonem25,001
17-hydroksykortykosteroidy w DZM55,007
17-ketosterydy w DZM50,007
Aldosteron50,0014
Aldosteron w DZM60,0014
Aktywność reninowa osocza80,0010
Enzym konwertujący angiotensynę115,0025
Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC170,0018
Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt)160,0015
Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. ELISA120,0018
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM65,007
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM60,007
Chromogranina A100,0014
Hormon wzrostu30,003
IGF-BP360,0015
IGF-160,00do 6
Gastryna60,007
Leptyna80,0090
Serotonina60,0018
Serotonina w DZM60,0018
Adrenalina80,0018
Adrenalina w DZM80,0018
Noradrenalina100,0018
Noradrenalina w DZM80,0018
Metanefryna w DZM80,0018
Normetanefryna w DZM80,0018
Profil steroidowy w DZM250,00do 3 miesięcy
Witamina B3270,0020
Witamina E w surowicy140,0021
Witamina C135,0021
Kwas homogentyzynowy (HGA) w DZM250,0016
Amyloid A120,00do 11
Alfa-2 makroglobulina70,00do 11
Koenzym Q10 (Ubichinon)100,007
 DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
ROMA125,002
HE 490,002
PSA całkowity25,001
PSA wolny35,001
PSA panel (PSA, fPSA, wskaźnik fPSA/PSA)60,001
Fosfataza kwaśna sterczowa12,002
CEA25,001
AFP25,001
CA 12540,001
CA 15-340,001
CA 19-940,001
TPS55,008
SCC Ag90,0014
Cyfra 21-165,008
CA 72-480,008
Beta-2-mikroglobulina45,005
BRCA 1 met. PCR350,0017
BRCA 2 met. PCR320,0017
CHECK 2 met. PCR180,0018
P/c onkoneuronalne met. IIF170,0022
S100 (czerniak złośliwy)110,008
NSE (neuroswoista enolaza)80,005
Kwas homowanilinowy170,0022
Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych100,0025
Septyna 9 (diagnostyka raka jelita grubego i odbytnicy – nieinwazyjna alternatywa dla kolonoskopii)650,0016
TPA – Tkankowy antygen polipeptydowy120,00do 62 dni
PCA w moczu (diagnostyka raka prostaty, ocena agresywności nowotworu)2050,00do 30
 CHOROBY UKŁADU KRZEPNIĘCIA
FibroTest badania120,00do 7
FibroTest badania + raport570,00do 7
FibroMax badania140,00do 7
FibroMax badania + raport715,00do 7
Czynnik krzepnięcia II, aktywność80,00do 18
Czynnik krzepnięcia V, aktywność80,00do 18
Czynnik krzepnięcia VII, aktywność80,00do 18
Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność80,00do 18
Czynnik krzepnięcia IX, aktywność80,00do 18
Czynnik krzepnięcia X, aktywność80,00do 18
Czynnik krzepnięcia XI, aktywność80,00do 18
Czynnik krzepnięcia XII, aktywność80,00do 18
Czynnik von Willebranda80,0014
Antytrombina III, aktywność45,001
Białko C, aktywność80,00do 10
Białko S wolne80,0014
Czynnik V Leiden ( met.PCR) choroba zakrzepowo-zatorowa220,0014
Termolabilny wariant MTHFR180,00do 15
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR)250,00do 15
Oporność na aktywne białko C180,007
Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 G-A genu protrombiny met. PCR)350,0014
Metaloproteinaza ADAMTS 13, aktywność    <wrodzona lub nabyta zakrzepowa plamica małopłytkowa>370,0035
Metaloproteinaza ADAMTS 13, przeciwciała  <wrodzona lub nabyta zakrzepowa plamica małopłytkowa>370,0035
 IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA45,001
IgG16,001
IgM16,001
IgA16,001
IgG w PMR70,007
IgD100,0036
Dopełniacz, składowa C-3c50,001
Dopełniacz, składowa C-450,001
Dopełniacz, całkowita aktywność CH5060,0014
Antygen HLA B27 met. PCR – jakościowo120,0010
Kompleksy immunologiczne (C1q)50,0010
Alfa-1-antytrypsyna60,005
Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid)25,006
Ceruloplazmina40,003
Haptoglobina100,008
C1 inhibitor, aktywność115,0021
C1 inhibitor, stężenie100,0015
Łańcuchy lekkie kappa90,0012
Łańcuchy lekkie kappa w moczu90,0012
Łańcuchy lekkie lambda90,0012
Łańcuchy lekkie lambda w moczu90,0012
Stosunek wolnych  lekkich  łańcuchów kappa/lambda160,008
Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy80,008
Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy80,008
Białko Bence’a Jonesa w DZM5,001
Immunfiksacja (A,G,M,kap,lam)100,0014
Immunfiksacja (A,G,M,kap,lam) w DZM120,0014
Proteinogram białek w DZM100,007
Proteinogram białek w PMR100,007
Wolne kwasy tłuszczowe100,00do 30
Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA350,0021
Komórki NK (Natural Killers)300,007
Lipoproteiny, rozdział elektroforetyczny50,007
Lipoproteina A140,0016
Aldolaza35,0014
Acetylocholinoesteraza krwinkowa (AChe)120,004
IgG 1, podklasa175,00do 30
IgG 2, podklasa175,00do 30
IgG 3, podklasa175,00do 30
IgG 4, podklasa175,00do 30
IgG 1,2,3,4, zestaw podklas400,00do 30
 BADANIA Z MOCZU
Białko w DZM6,001
Glukoza w DZM5,001
Wapń w DZM10,001
Fosfor nieorganiczny w DZM6,001
Magnez w DZM6,001
Mocznik w DZM5,001
Kreatynina w DZM5,001
Kwas moczowy w DZM6,001
Sód i potas w DZM12,001
Chlorki w DZM10,001
Białko w moczu6,001
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo6,001
Wapń w moczu6,001
Fosfor nieorganiczny w moczu6,001
Magnez w moczu6,001
Mocznik w moczu6,001
Kreatynina w moczu6,001
Kwas moczowy w moczu6,001
Sód i potas w moczu12,001
Chlorki w moczu10,001
Amylaza w moczu8,001
Albumina w DZM22,001
Liczba Addisa w DZM10,001
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)22,001
Szczawiany w DZM85,0014
Cytryniany w moczu45,0014
Hemoglobina wolna w moczu15,002
Kamienie moczowe – analiza chemiczna37,007
Jod, ilościowo250,0018
Jod w DZM250,0018
Albumina w moczu20,001
Cystyna w DZM, ilościowo140,00do 27
Sód w DZM10,001
α1-mikroglobulina w moczu90,005
Potas w DZM10,001
 WZW
HBs antygen17,001
HBs przeciwciała30,001
HBe antygen34,005
HBe przeciwciała34,005
HBc przeciwciała całkowite40,001
HBc przeciwciała IgM32,005
HBV met. PCR, ilościowo450,0020
HBV met. PCR, jakościowo150,0014
HBV met. PCR, genotypowanie A-H600,0020
HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę600,0020
HBV met. PCR, lekooporność entekawir600,0014
HCV przeciwciała33,001
HCV met. PCR, ilościowo350,0020
HCV met. PCR, jakościowo150,0014
HCV met. PCR, genotypowanie370,0014
HCV przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot150,007
HAV przeciwciała całkowite50,006
HAV przeciwciała IgM50,006
HBs antygen, test potwierdzenia50,001
 INFEKCJE  ,  PASOŻYTY
HIV Ag/Ab (Combo)38,001
HIV test potwierdzenia met. western-blot250,0010
HIV met. PCR, ilościowo440,0014
HTLV I/II, przeciwciała100,0010
USR8,001
USR- testy potwierdzenia130,0014
FTA50,0014
FTA ABS IgG50,00do 12
FTA ABS IgM50,00do 12
TPHA40,001
VDRL10,001
FTA ABS50,0014
Kiła IgG/IgM  (Treponema pallidum)10,004
Toksoplazmoza IgG23,001
Toksoplazmoza IgM23,001
Toxoplazma gondi , przeciwciała IgG, IgM50,000
Toksoplazmoza IgA60,0017
Toksoplazmoza IgG awidność60,007
Toksoplazmoza  met  PCR, jakościowo180,0014
Toxoplasma gondii w PMR, met. PCR380,006
Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgG matki i dziecka, met. Western Blot385,0014
Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgM matki i dziecka, met. Western Blot385,0014
Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgA matki i dziecka, met. Western Blot385,0014
Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgM, met.  Immunoblot150,005
Różyczka (Rubella virus) IgG28,001
Różyczka (Rubella virus) IgM28,001
CMV (Cytomegalovirus) IgG33,001
CMV (Cytomegalovirus) IgM33,001
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność60,007
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo440,0014
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo200,0010
CMV IgG  w PMR80,0015
CMV IgM w PMR80,0015
CMV DNA w moczu met. PCR, jakościowo105,009
CMV (Cytomegalovirus) IgM met. Immunoblot150,005
HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo33,007
HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo33,007
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo190,0010
HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR120,0015
HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR120,0015
EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM profil met. IIF80,0010
EBV (Epstein-Barr virus) IgG40,004
EBV (Epstein-Barr virus) IgM40,004
Mononukleoza zakaźna, jakościowo21,001
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo450,0010
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo200,0010
EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG50,008
EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG50,008
Mycoplasma hominis – jakościowo PCR160,0012
Mycoplasma pneumoniae IgG32,004
Mycoplasma pneumoniae IgM32,004
Mycoplasma pneumoniae IgA45,0018
Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo150,0010
Mycoplasma genitalium met. PCR160,0012
Chlamydia pneumoniae IgG40,004
Chlamydia pneumoniae IgM40,004
Chlamydia pneumoniae IgA40,007
Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo150,0010
Chlamydia trachomatis IgG40,004
Chlamydia trachomatis IgM40,004
Chlamydia trachomatis IgA40,007
Chlamydia trachomatis antygen met. IIF50,007
Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo140,0010
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) met.PCR, jakościowo120,0012
Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo120,0010
HPV DNA HR, 14 typów 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)   <wynik jakościowy dodatni/ujemny>155,007
HPV mRNA met. PCR, jakościowo  <diagnostyka przetrwałej infekcji HPV, oceniająca ekspresję onkogenów E6 i E7>.330,0025
HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44  <wyróżnione poszczególne typy>250,00 do 17
HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44195,00do 17
HPV DNA 37 typów, genotypowanie250,0014
Helicobacter pylori – test oddechowy250,00do 7
Helicobacter pylori IgG34,001
Helicobacter pylori IgA45,0010
Helicobacter pylori w kale30,001
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG50,007
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM50,007
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA50,007
Pneumocystis carinii IgG + IgM met. IIF140,00do 8
Pneumocystis jiroveci wymaz20,001
Grypa typ A IgG50,0015
Grypa typ A IgM50,0015
Grypa typ B IgG50,0015
Grypa typ B IgM50,0015
Paragrypa typ 1-3, IgG50,0015
Paragrypa typ 1-3 IgM50,0015
Odra (Morbilli virus) IgG50,0015
Odra (Morbilli virus) IgM50,0015
Ospa (Varicella zoster virus) IgG50,007
Ospa (Varicella zoster virus) IgM50,007
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG50,0015
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM50,0015
Grypa typ A i B Ag (w tym AH1N1)50,002
Grypa typ AH1N1 met. PCR, jakościowo270,003
Tężec (Clostridium tetanii) IgG160,0022
Bruceloza IgG40,0015
Bruceloza IgM40,0015
Bruceloza odczyn aglutacyjny Wrighta (OA)40,005
Borelioza IgG35,002
Borelioza IgM35,002
Borelioza IgG met. western-blot100,00do 7
Borelioza IgM met. western-blot100,00do 7
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo150,0014
Panel infekcji odkleszczowych jakościowo met. Real Time PCR (Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum)500,0017
Borelioza IgG w PMR75,007
Borelioza IgM w PMR75,007
Borelioza IgM w PMR met. western-blot100,0014
Borelioza IgG w PMR met. western- blot100,0014
Borelioza IgG wskaźnik PMR/surowica met. ELISA100,0010
Borelioza CD57200,003
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo z kleszcza170,0014
Borelioza IgM w kompleksach immunologicznych, met. ELISA150,0010
Borelioza IgG w surowicy i PMR, met. Western Blot185,0014
Borelioza IgM w surowicy i PMR, met. Western Blot185,0014
Borelioza IgG w kompleksach immunologicznych, met. ELISA150,0010
Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia120,0010
Panel koinfekcji w boreliozie IgG ( B.microti, A.phagocytophilum,B.Henselae, B. Quintana,E. chaffeensis) met IIF320,0014
Panel koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/IgG, Ch.pneum. IgM/IgG, Y.enter.IgA/IgG) met ELISA i  IIF330,0014
Panel koinfekcji w boreliozie met. ELISA, IIF (Bartoneloza IgG, Babeszjoza IgG, Anaplazmoza IgG, Jersinioza IgG, Chlamydioza IgG, Mykoplazmoza IgG i IgM)500,0017
Panel infekcji odkleszczowych (rozszerzony) met. PCR (Borrelia b., Babesia d., Bartonella h., Anaplasma p., Mycoplasma p., Toxoplasma g.)700,0017
Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B. Burgdoferi, A. phagocytophillum, E. chaffeensis, E. muris) met. PCR180,0015
Panel koinfekcji w Boreliozie met. PCR, jakościowo (Babesia d., Bartonella h., Anaplasma p., Mycoplasma p.)500,0017
Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgM met. IIF125,0014
Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgG met. IIF125,0014
Bartoneloza (B.henselae, b.quintana) IgG met. IIF150,0010
Bartoneloza (B.henselae, b.quintana) IgM met. IIF150,0010
Bartoneloza (B.henselae, b.quintana) IgM, IgG met. IIF250,0010
Babesia divergens met. PCR, jakościowo200,0012
Babesia microti IgG met. IIF150,0014
Babesia microti IgM met. IIF150,0014
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgM met. ELISA120,0010
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG met. ELISA120,0010
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG met. ELISA w PMR120,007
Listerioza, jakościowo44,007
Wymaz w kierunku Listeria monocytogenes35,007
Listeria monocytogenes, IgG met. IIF70,0026
Yersinia enterocolitica IgG, IgM, IgA met. ELISA170,007
Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA60,007
Yersinia enterocolitica IgM met. Elisa60,007
 Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA60,007
Salmonella spp.IgG,IgM,IgA (łącznie)180,007
Parvowirus B19, IgG i IgM met. ELISA150,00do 7
Parvowirus B19, IgG met. ELISA90,00do 7
Parvowirus B19, IgM met. ELISA90,00do 7
Parvowirus B19 met. PCR, ilościowo550,0014
Parvowirus B19 met. PCR, jakościowo230,0010
RSV (Respiratory syncytial virus)  IgG met. IIF35,00do 10
RSV (Respiratory syncytial virus)  IgM met. IIF35,00do 10
RSV (Respiratory syncytial virus), antygen40,00do  10
Coxackie wirusy przeciwciała  B1-B6 IgG, IgM110,0014
Coxsackie typ A i B IgG met. IFF120,0014
Coxsackie typ A i B IgM met. IFF120,0014
Mycobacterium tuberculosis jakościowo20,007
Toksokaroza (Toxocara canis)  IgG70,004
Toksokaroza (Toxocara spp.)  IgG, met. Western Blot285,0014
Przeciwciała przeciw gliście ludzkiej IgG40,0010
Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy <giardioza>85,0010
Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA50,0010
Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG100,0010
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot300,0014
Bąblownica (Echinococcus multilocularis), met Western Blot285,0014
Czerwonka pełzakowata (Ameboza) IgG100,0010
Candida- antygen krążący150,00do 10
Candida spp. przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo200,0017
Aspergillus-antygen krążący180,0015
Badania serologiczne w kierunku choroby “płuco farmera”160,0023
Badania serologiczne w kierunku choroby ” hodowców ptaków”160,0023
Płyn mózgowo-rdzeniowy badanie ogólne (barwa, przejrzystość, odczyn Pandiego, białko, glukoza, cytoza, barwa po wirowaniu, przejrzystość po wirowaniu)20,002
Płyn z jam ciała badanie ogólne20,002
Panel infekcji grzybiczych – identyfikacja 6 gatunków grzybów: Candida albicans, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida glabrata, Candida krusei, Aspergillus fumigatus550,0018
Legionella pneumophila, antygen200,0010
Legioneloza (Legionella pneumophila) IgG180,0010
Legioneloza (Legionella pneumophila) IgM180,0010
Legioneloza (Legionella pneumophila) IgA180,0010
Legioneloza (Legionella pneumophila) IgG, IgM, IgA420,0010
Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae)350,0010
Panel infekcji urogenitalnych 4 patogeny (HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum) met. PCR270,0014
Panel infekcji urogenitalnych 3 patogeny (Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum) met. PCR220,0014
Panel infekcji urogenitalnych 3 patogeny (Ch. trachomatis, M. hominis, U. urealyticum) met. PCR220,0014
Panel infekcji dróg moczowo-płciowych (Chlamydia trachomatis i Nesseria gonorrhoeae), met. PCR, jakościowo140,0010
Hantawirus  IgM met ELISA80,00do 14
Hantawirus  IgG met. ELISA80,00do 14
Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA220,0016
Enterowirusy IgM met. IIF120,0014
Enterowirusy IgG met. IIF120,0014
Zapalenie opon mózgowych (Meningitis) w PMR, 12 gatunków patogenów450,0012
HIV 1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe met. NAT300,009
Toksoplasmosa (Toxoplasma gondii) IgM, met. Immunoblot150,005
Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot300,0014
Interleukina 675,00do 3
 MEDYCYNA PODRÓŻY, PASOŻYTY
Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot285,0014
Babesia spp. Parazytemia, badanie mikroskopowe krwi105,0014
Filarioza, badanie mikroskopowe krwi95,0014
Malaria,jakościowo (ELISA)45,00do 6
Malaria (Plasmodium spp.) parazytemia, badanie mikroskopowe krwi100,006
Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA180,0014
Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA180,0014
Schistosomoza IgG, met. Western Blot285,0010
Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met Western Blot285,0014
Gorączka Denga IgM, met. ELISA180,0014
Gorączka Denga IgG, met. ELISA180,0014
Leszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot300,0014
Pneumocystoza (Pneumocystis jiroveci), oocyty w plwocinie met. DIF240,0014
Pasożyty tropikalne w moczu45,0014
 TOKSYKOLOGIA-  LEKI
Lit, ilościowo20,001
Karbamazepina, ilościowo40,001
Kwas walproinowy, ilościowo40,001
Fenytoina, ilościowo60,002
Fenobarbital, ilościowo30,007
Digoksyna, ilościowo40,002
Paracetamol, ilościowo40,002
Salicylany, ilościowo40,002
Teofilina, ilościowo40,002
Cyklosporyna A, ilościowo120,00do 3
Metotreksat, ilościowo80,003
Takrolimus, ilościowo120,006
Amiodaron w surowicy150,004
Wankomycyna100,007
Gentamycyna45,005
Sirolimus (Rapamycyna), ilościowo250,0010
Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo40,001
Dabigatran, stężenie250,005
Rywaroksaban, stężenie165,005
Aktywność anty-Xa150,002
 TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI
Panel narkotykowy w moczu, jakościowo (amfetamina, THC-marihuana, metaamfetamina, benzodiazepina, kanabionoidy, barbiturany, kokaina, morfina, ekstazy)140,001
Amfetamina w moczu, jakościowo30,001
Metaamfetamina w moczu, jakościowo30,001
Ecstasy w moczu, jakościowo30,001
Kokaina w moczu, jakościowo30,001
Morfina w moczu, jakościowo30,001
Kanabinoidy (THC/marihuana) w moczu, jakościowo30,001
Opiaty w moczu jakościowo30,001
Benzodiazepiny w moczu, jakościowo30,001
Barbiturany w moczu – jakościowo30,001
 TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE
Etanol, ilościowo60,001 do 3
Glikol etylenowy w moczu, ilościowo98,0014
Fenol w moczu, ilościowo70,002
Profil alkoholowy (etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton) ilościowo30,004
Profil alkoholowy w moczu (etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton) ilościowo30,004
Kwas mrówkowy we krwi75,003
Kwas mrówkowy w moczu75,003
 TOKSYKOLOGIA- METABOLITY I METALE
Karboksyhemoglobina ilościowo50,002
Methemoglobina we krwi ilościowo50,007
Mleczany, ilościowo40,001 do 3
Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach45,007
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo40,0010
Kwas hipurowy w moczu150,00do 7
Cynk w moczu, ilościowo45,00do 8
Cynk, ilościowo40,00do 10
Miedź, ilościowo40,00do 10
Miedź w DZM ilościowo40,00do 10
Ołów we krwi, ilościowo55,00do 10
Ołów w moczu, ilościowo50,00do 10
Rtęć we krwi, ilościowo150,005
Rtęć w moczu, ilościowo70,00do 10
Kadm we krwi60,00do 10
Kadm w moczu ilościowo60,00do 10
Kwas delta-aminolewulinowy w moczu35,0014
Porfiryny całkowite w moczu140,0010
Koproporfiryna35,0014
Chrom w moczu160,00do 21
Chrom w surowicy160,00do 17
Selen, ilościowo90,00do 26
Porfobilinogen w DZM110,007
Kobalt w surowicy160,00do 17
 AUTOIMMUNOLOGIA
PPJ test przesiewowy (ANA 1) met. IIF50,0012
PPJ test kompleksowy (ANA 2) met. IIF, DID80,008 do 12
PPJ (ANA 3) met. Immunoblot120,00do 12
PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (15 antygenów)120,006
PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów)100,006
PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów)90,006
PPJ test przesiewowy (ANA7) met. ELISA50,0010
PPJ (ANA8) met. DID ENA (6 antygenów)50,0010
PPJ typ świecenia, miano met. IIF (ANA9)60,00do 10
PPJ (ANA10) met. IIF i DID ENA (6 antygenów)70,0014
PPJ SES (SES-ANA) met. IIF60,007
PPJ dsDNA met. IIF40,00do 7
SLE półilościowo30,001
p/c p. dsDNA IgG met. ELISA40,009
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF70,00do 12
P/c. p. aktynie met. IIF40,00do 7
PPJ panel Myositis (Mi-2, PM/Scl 100, Jo-1, SRP 54, PL-7, PL-12, Ku), met. immunoblot300,00do 6
PPJ panel sklerodermia met. immunoblot200,0012
P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF50,00do 12
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF60,00do 10
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. Elisa60,00do 7
P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF60,00do 10
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF60,00do 10
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA60,00do 7
P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF60,00do 6
P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting140,00do 6
Panel wątrobowy PEŁNY ( ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID130,0018
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting120,0021
Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF100,0018
Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, Ro-52), met. immunoblot180,0011
Pakiet – panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM)50,0014
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF70,008
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF70,008
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF130,008
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF70,008
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF70,008
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF130,008
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF100,008
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF100,008
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF170,008
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF70,008
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF70,008
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF130,008
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA80,007
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA80,007
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA150,007
Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. Castle’a) met. Blot120,003
Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. BLOT120,003
p/c p. mielopreoksydazie w kl. IgG (pANCA)  met. ELISA50,00do 10
p/c p. proteinazie 3 w kl. IgG (cANCA) met. ELISA50,00do 10
p/c p. mielopreoksydazie (MPO) (pANCA) i p/c p. proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot100,00do 10
p/c p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA80,0015
p/c p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA80,0015
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA45,00do 8
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA45,00do 8
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA80,00do 8
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA80,0014
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA80,0014
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA150,0014
P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA60,0040
P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA60,0040
P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA110,0040
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA60,0040
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA60,0040
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA110,0040
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA60,0040
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA60,0040
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA110,0040
Antykoagulant toczniowy120,007
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG90,00do 32
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM90,00do 32
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM150,00do 32
Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe400,0010
P/c. p. antygenom jajnika  met. IIF120,0021
P/c. p. antygenom łożyska met. IIF100,0015
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF90,0021
P/c. p. plemnikom met. IIF70,0014
P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA300,00do 30
P/c. przeciwko titinie200,0021
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF70,007
P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA130,0015
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF90,007
P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF70,007
P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle’a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF90,0014
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (zespoł Goodpasture’a) met. IIF90,007
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF75,007
P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF80,007
P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF100,0010
Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF140,0021
P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF70,0014
P/c. p. korze nadnerczy met. IIF90,0014
p/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met.IIF60,007
p/c. p.Sacharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met.IIF60,007
P/c. p. Wyspom trzustki met. IIF (ICA)100,0021
Panel neuroimmunologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty-Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting250,0030
P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF60,007
Badania tkankowe100,0010
P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF100,007
P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF45,00do 12
Profil reumatyczny IgG met.IIF130,0012
Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met. IIF540,0025
p/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b) IgG160,00do 7
p/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b) IgM160,00do 7
p/c. p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met.IIF185,00do 35
P/c. p. antygenom jajnika i osłonie przejrzystej IgG, IgM, IgA (łącznie), met. ELISA100,00do 18
P/c  przeciw akwaporynie 4 met. IIF150,00do 23
Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łacznej, vasculittis, ch. autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT150,003
Panel wątrobowy (AMA,LKM-1) met.IIF90,008
PPJ antygeny rozpuszczalne (ENA) met.immunoblot100,008
PPJ anty-SS-B met.ELISA40,008
PPJ anty-SS-A met. ELISA40,008
PPJ przeciw centromerom (ACA) met.ELISA60,008
PPJ anty-Jo-1 met.ELISA60,008
PPJ anty-Scl-70 met.ELISA60,008
PPJ  anty-Sm met.ELISA60,008
PPJ anty-Sm/RNP met.ELISA60,008
PPJ przeciw histonom met.ELISA60,008
PPJ test przesiewowy (ANA7) met. ELISA50,0010
P/p. przeciwjądrowe ANA, AMA,ASMA met.IIF100,0010
P/c. p. 21-hydroksylazie, w kierunku ch. Addisona190,0020
p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA150,008
p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG150,008
p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA +IgG (łącznie)290,008
p/c. p.endomysium i retikulinie IgA100,008
p/c. p.endomysium i retikulinie IgG100,008
p/c. p.endomysium i retikulinie IgA+ IgG (łącznie)190,008
P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)100,0012
 ALERGOLOGIA
IgE całkowite21,001
Eozynofilia bezwzględna (manualnie)10,001
Eozynofilia, wymaz z nosa12,001
Eozynofilia, wymaz z gardła12,001
 ALERGENY W PANELACH
Panel pediatryczny mieszany met. Immunoblot- 28 alergenów (trawy mix (tymotka łąkowa/żyto), brzoza, bylica, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, naskórki zwierząt: kot, pies, koń, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, białko jaja, żółtko jaja, dorsz, mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA, mąka pszenna, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniaki, jabłko, CCD)160,003
Panel alergenów pokarmowych met. Immunoblot – 21 alergenów (białko jaja kurzego, żółtko jajka, mleko krowie, drożdże, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, jabłko, kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krab, CCD)160,003
Panel alergenów oddechowych met. Immunoblot – 21 alergenów (tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha szara, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja, bylica, babka lancetowata, D.farinae, D.Pteronyssinus, naskórki zwierząt: kot, pies, koń, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicilium notatum, Alternaria tenius, CCD)160,003
Panel atopowy met. Polycheck – 20 alergenów                                                                  (mleko, kazeina, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, surowicza albumina wołowa, białko i żółtko jajka kurzego, ryż, soja, banan, wieprzowina, cielęcina (wołowina), kurczak, mąka-mix, drożdże, roztocza kurzu- mix, pleśnie-mix, drzewa późne (brzoza, dąb), drzewa wczesne (olcha, leszczyna), 6- traw mix, IgE całkowite)160,007
Panel atopowy met. Polycheck – 30 alergenów (mleko, alfa-laktoglobulina, betalaktoglobulina, kazeina, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz, orzech, ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, mąka mix (pszenna, jęczmienna, żytnia, owsiana), kurczak, cytrusy-mix (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), ryż, 6 traw mix (tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa), żyto, pies, kot, cladosp. herbarum, alternaria alternata, aspergillus fumiogatus, D. pteronnysimus, D. farinae, leszczyna, brzoza, bylica, CCD170,005
ImuPro 50 (panel 44 alergenów pokarmowych wywołujących alergię III typu – IgG zależną)450,00do 14
ImuPro 100 (panel 90 alergenów pokarmowych wywołujących alergię III typu – IgG zależną)900,00do 14
ImuPro 300 (panel 267 alergenów pokarmowych wywołujących alergię III typu – IgG zależną)1700,00do 14
FoodSkan IgG 961200,00do 27
FoodSkan IgG 1121500,00do 28
FoodSkan IgG,IgA 961800,00do 29
FoodSkan IgG, IgA 1122500,00do 27
ISAC test, panel alergenów1450,0030
IgE sp. GP1 – mieszanka traw wczesnych45,001 do 3
IgE sp. TP9 – mieszanka drzew45,001 do 3
IgE sp. WP3 – mieszanka chwastów45,001 do 3
IgE sp. MP1 – mieszanka pleśni45,003
IgE sp. FP2 – mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza45,001 do 3
IgE sp. EP7 – mieszanka pierza45,001 do 3
IgE sp. EP1 – mieszanka naskórków45,001 do 3
IgE sp. GP4 – mieszanka traw późnych45,001 do 3
IgE sp. FP5 – mieszanka żywności (dziecięca)45,001 do 3
Panel drzew 5 ( drzewa wczesne: olsza, leszczyna, wiąz amerykański, wierzba, topola)45,003
Panel drzew 6 (drzewa późne: klon jesionolistny, brzoza betula, buk wielkolistny, dąb biały, orzech włoski)45,003
IgE sp. FP3 mieszanka zbóż45,003
IgE sp. GP3 panel traw (G1- tomka wonna, G5- zycica trwała, G6- tymotka łąkowa, G12- Zyto, G13-kłosówka wełnista)45,003
Tryptaza150,0012
 PANELE 10 ALERGENÓW
Panel oddechowy III met. Polycheck (brzoza, bylica, trawy-mix (tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa), żyto, D. pteronyssinus, D. farinae, pies, kot, pióra- mix (gęsi, kury, kaczki, indyka), pleśnie-mix (Cladosp. herbarum, Alt. Alternata)120,007
Panel pokarmowy III met. Polycheck (mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, kakao, jabłko, marchew, mąka-mix (pszenica, jęczmień, zyto, owies))120,007
Panel pokarmowy IV met. Polycheck (orzech ziemny, sezam, wieprzowina, kurczak, wołowina, dorsz, cytrusy (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), seler, brzoskwinia, pomidor)120,007
Panel oddechowy, alergeny domowe met. Immunoblot (ds1 Mix roztoczy (Der. Pteronyssinus, Der. farinae), m1 Penicillium notatum, m2 Cladosporium herbarum, m3 Aspergillus fumigatus, m6  Alternaria alternata, es2 Mix piór (kura, kaczka, gęś), i6 Karaluch, e7 Gołębie odchody, m5 Candida albicans, m37 Trichophyton mentagrophytes)80,005
Panel oddechowy, trawy, chwasty met. Immunoblot (g1 Tomka wonna, g3 Kupkówka pospolita, g6 Tymotka łąkowa, g12 Pyłek żyta w1 Ambrozja, w6 Bylica, w9 Babka lancetowata, w10 Komosa w103 Pokrzywa, w203 Rzepak)80,005
Panel oddechowy, drzewa met. Immunoblot (t2 Olcha, t3 Brzoza, t4 Leszczyna t7 Dąb, t1 Klon jesionolistny, t5 Buk, t15 Jesion wyniosły,
t12 Wierzba iwa, t14 Topola, t16 Sosna)
80,005
Panel oddechowy, zwierzęta met. Immunoblot (e1 Kot, e2 Pies, e3 Koń,  e6 Świnka morska, e71 Mysz, e73 Naskórek szczura, e82 Królik e84 Chomik, es7 Mix sierści (krowa, owca, koza), es172 Mix piór (Papużka falista, kanarek, papuga Ara, Aleksandretta obrożna, Zeberka timorska)80,005
Panel pokarmowy, mąka i mięso met. Immunoblot (f4; Mąka pszenna, f5; Mąka żytnia, f9; Ryż, f3; Dorsz, f7; Mąka owsiana, f26; Wieprzowina f27; Wołowina, f83; Kurczak, f79; Gluten, f24; Krewetka)80,005
Panel pokarmowy, nabiał i orzechy met. Immunoblot (f1 Białko jaja kurzego, f75 Żółtko jaja kurzego, f2 Mleko, f13 Orzech ziemny, f17 Orzech laskowy, f20 Migdał, f78 Kazeina, f256 Orzech włoski f73 Kakao, f336 Glutaminian)80,005
Panel pokarmowy, owoce met. Immunoblot (f49; Jabłko, f84; Kiwi, f237; Morela
f44; Truskawka, f92; Banan, f95; Brzoskwinia, f97; Wiśnia
f122; Oliwka, f329; Arbuz, fs32; Mix cytrusów (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka))
80,005
Panel pokarmowy, warzywa met. Immunoblot (f14; Soja, f25 ; Pomidor, f31; Marchewka, f35; Ziemniak, f85; Seler, f10; Sezam, f86; Pietruszka, f46; Papryka, f244; Ogórek, f292; Kukurydza)80,005
 Alergeny- składniki kurzu, roztocza
IgE sp. D1 – Dermatophagoides pteronyssinus33,001 do 3
IgE sp. D2 – Dermatophagoides farinae33,001 do 3
IgE sp. D70 – Acarus siro33,001 do 3
IgE sp. D71 – Lepidoglyphus destructor33,001 do 3
IgE sp. D72 – Tyrophagus putescientiae33,001 do 3
 Alergeny- sierści i pierza
IgE sp. E7 – odchody gołębia33,001 do 3
IgE sp. I6 – karaluch – prusak45,001 do 3
IgE sp. H2 – mieszanka kurzu domowego (Holister Sten)33,001 do 3
IgE sp. odchody kanarka65,0012
IgE sp. E1 – sierść kota33,001 do 3
IgE sp. E2 – sierść psa33,001 do 3
IgE sp. E3 – sierść konia33,001 do 3
IgE sp. E201 – pióra kanarka33,001 do 3
IgE sp. E70 – pierze (pióra gęsi)33,001 do 3
IgE sp. E78 – pióra papużki falistej33,001 do 3
IgE sp. E86 – pióra kaczki33,001 do 3
IgE sp. E84 – naskórek chomika33,001 do 3
IgE sp. E82 – naskórek królika33,001 do 3
IgE sp. E81 – naskórek owcy33,001 do 3
IgE sp. E6 – naskórek świnki morskiej33,001 do 3
IgE sp. E5 – łupież psa33,001 do 3
 Alergeny- trawy i zboża
IgE sp.G5 – życica trwała33,001 do 3
IgE sp. G8 – wiechlina łąkowa33,001 do 3
IgE sp. G3 – kupkówka pospolita33,001 do 3
IgE sp. G4 – kostrzewa łąkowa33,001 do 3
IgE sp. G6 – tymotka łąkowa33,001 do 3
IgE sp. G12 – żyto (pyłki)33,001 do 3
 Alergeny – drzewa
IgE sp. T27- lipa drobnolistna45,007 tyg.
IgE sp. T3 – brzoza33,001 do 3
IgE sp. T4 – leszczyna33,001 do 3
IgE sp. T2 – olcha33,001 do 3
IgE sp. T14 – topola33,001 do 3
IgE sp. T12 – wierzba33,001 do 3
 

Alergeny- chwasty
IgE sp. W9 – babka lancetowata33,001 do 3
IgE sp. W6 – bylica pospolita33,001 do 3
IgE sp. W10 – komosa biała33,001 do 3
 Alergeny – pleśnie
IgE sp. M6 – Alternaria tenuis33,001 do 3
IgE sp. M3 – Aspergillus fumigatus33,001 do 3
IgE sp. M5 – Candida albicans33,001 do 3
IgE sp. M2 – Cladosporium herbarum33,001 do 3
IgE sp. M4 – Mucor racemosus33,001 do 3
IgE sp. M1 – Penicillium notatum33,001 do 3
 Alergeny mleczne
Panel mleko krowie plus gluten70,00do 5
IgE sp. F169 mleko UHT(gotowane mleko)45,00do 6 tyg.
IgE sp. F1 – białko jajka33,001 do 3
IgE sp. F245 – jajko całe33,001 do 3
IgE sp. F75 – żółtko jajka33,001 do 3
IgE sp. F76 – alfa laktoalbumina33,001 do 3
IgE sp. F77 – beta laktoglobulina33,001 do 3
IgE sp. F78 – kazeina33,001 do 3
IgE sp. F2 – mleko krowie33,001 do 3
IgE sp. F81 – ser cheddar33,001 do 3
IgE. Sp. alfa-amylaza33,0015
IgE sp. F 106 hydrolizat serwatki45,00do 6 tyg.
IgE sp. F360 jogurt30,001 do 3
 Alergeny- mączne
IgE sp. F79 – gluten (gliadyna)33,001 do 3
IgE sp. F11 – gryka33,001 do 3
IgE sp. F6 – jęczmień33,001 do 3
IgE sp. F8 – kukurydza33,001 do 3
IgE sp. F7 – owies33,001 do 3
IgE sp. F4 – pszenica33,001 do 3
IgE sp. F9 – ryż33,001 do 3
IgE sp. F14 – soja33,001 do 3
IgE sp. F5 – żyto33,001 do 3
 Alergeny- mięsa i ryb
IgE sp. E101 – albumina surowicy bydlęcej45,0035
IgE sp. F88 – baranina33,001 do 3
IgE sp. F284 – indyk33,001 do 3
IgE sp. F83 – kurczak33,001 do 3
IgE sp. F26 – wieprzowina33,001 do 3
IgE sp. F27 – wołowina33,001 do 3
IgE sp. F3 – dorsz33,001 do 3
IgE sp. F40 – tuńczyk33,001 do 3
IgE sp. F205 – śledź33,001 do 3
IgE sp. F24 – krewetka33,001 do 3
 Alergeny – warzywa
IgE sp. F15 – fasola33,001 do 3
IgE sp. F12 – groch33,001 do 3
IgE sp. F31 – marchew33,001 do 3
IgE sp. F244 – ogórek33,001 do 3
IgE sp. F86 – pietruszka33,001 do 3
IgE sp. F25 – pomidor33,001 do 3
IgE sp. F85 – seler33,001 do 3
IgE sp. F35 – ziemniak33,001 do 3
IgE sp. F48 – cebula33,001 do 3
 Alergeny- owoce
IgE sp. F92 – banan33,001 do 3
IgE sp. F94 – gruszka33,001 do 3
IgE sp. F49 – jabłko33,001 do 3
IgE sp. F84 – kiwi33,001 do 3
IgE sp. F33 – pomarańcza33,001 do 3
IgE sp. F44 – truskawka33,001 do 3
IgE sp. F237 – morela33,001 do 3
IgE sp. F259 – winogrona33,001 do 3
IgE sp.F32 – cytryna33,006 tyg.
 Alergeny- przyprawy, używki, orzechy
IgE sp. F105 – czekolada33,001 do 3
IgE sp. F93 – kakao33,001 do 3
IgE sp. F221 – kawa33,001 do 3
IgE sp. F403 – drożdże browarnicze33,001 do 3
IgE sp. F89 – musztarda33,001 do 3
IgE sp. F277 – koperek33,001 do 3
IgE sp. F280 – pieprz czarny33,001 do 3
IgE sp. F17 – orzech leszczyny33,001 do 3
IgE sp. F256 – orzech włoski33,001 do 3
IgE sp. F13 – orzech ziemny33,001 do 3
IgE sp. M44 drożdże piekarskie33,00do 6 tyg.
 IgE sp. I3 – jad osy
IgE sp. I3 – jad osy33,001 do 3
IgE sp. I1 – jad pszczoły33,001 do 3
IgE sp. I5 – jad szerszenia europejskiego33,001 do 3
IgE sp. I71 – jad komara33,001 do 3
IgE sp. I73 – Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)33,001 do 3
 Alergeny -inne
IgE sp. O1 – bawełna33,001 do 3
IgE sp. K20 – wełna33,001 do 3
IgE sp. K82 – latex33,001 do 3
IgE sp. K89 – formaldehyd33,001 do 3
IgE sp. C204 – amoxycylina33,001 do 3
IgE sp. C62 – doksycyklina45,0035
IgE sp. C85 – paracetamol45,0035
IgE sp. C211 – erytromycyna45,0035
IgE sp. P1 – glista ludzka33,001 do 3
 ALERGENY MOLEKULARNE
Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów met. Immunoblot (tymotka łąkowa, brzoza- komponenty Phl p1, p5, p7, p12, Bet v1, v2, v4, v6, CCD)155,004
Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów met. Immunoblot (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza; komponenty: alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA, laktoferyna, owomukoid, owoalbumina, konalbumina, lizozym, Ara h1, Ara h2, Ara h3, Ara h9, Bet v1, CCD)160,004
Panel białka mleka DPA-Dx met. Immunoblot (6 alergenów: mleko krowie, alfa-laktoglobulina, beta-laktoglobulina, kazeina, laktoferyna, surowicza albumina wołowa)120,004
Panel jady owadów DPA-Dx met. Immunoblot (osa, pszczoła; komponenty: i209, i208)125,004
IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza70,005
IgE sp. epitop nBet v 2, brzoza70,005
IgE sp. epitop nDer f 1, roztocze70,005
IgE sp. epitop nDer f 2, roztocze70,005
IgE sp. epitop nDer p 1, roztocze130,005
IgE sp. epitop nDer p 2, roztocze70,005
IgE sp. epitop rMal d 1, jabłko70,005
IgE sp. epitop rMal d 4, jabłko70,005
 USTALENIE OJCOSTWA ORAZ DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR
Badanie genealogiczne linii ojcowskiej i/lub matczynej 1 osoba1107,00do 25
Celiakia HLA-DQ2/DQ8350,0015
Celiakia (DQ2/DQ8/DRB1*04) met. PCR – identyfikuje istotny diagnostycznie podtyp HLA- DQ2.5, pomijając mniej istotny diagnostycznie HLA- DQ2.2300,0013
Mikrodelecje chromosomu Y (AZF, gr.51)550,00do 30
Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska met. PCR500,00do 30
Mutacje w genie CFTR (F508del, 70 mutacji)220,0016
Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób (16 loci)1050,0015
Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa, badanie każdej dodatkowej osoby (16 loci)550,0015
Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób + profil genetyczny (16 loci)1150,0015
Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa, badanie każdej dodatkowej osoby + profil genetyczny (16 loci)700,0015
Hemochromatoza met. PCR590,00do 30
Mukowiscydoza met. PCR590,00do 30
Azoospermia met. PCR490,00do 30
Apo E genotypowanie, ocena skłonności do wystąpienia choroby Alzheimera/dziedzicznej skłonności do miażdżycy met. PCR500,0014
Mutacja A148T genu CDKN2A (p16)180,0043
Niedosłuch (badanie mutacji 35delG, 310del14, IVS1+1G>A oraz mutacji rzadkich w części kodującej genu GJB2) met. PCR320,00do 30
Zespół Gilberta220,00do 30
Nietolerancja laktozy typu dorosłego250,00do 30
Neuropatia Lebera, met. PCR1200,0017
Łuszczyca (HLA-Cw6)350,0015
Zespół Retta550,00do 30
Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B)240,00do 30
Hemochromatoza (mutacjia E168X w genie HFE)300,00do 30
 INNE BADANIA GENETYCZNE
Genodiet completo (test DNA, który pozwala na indywidualne dobranie składników odżywczych i zmodyfikowanie sposobu odżywiania, tak by uwzględniał on indywidualne potrzeby organizmu związane z konkretnymi cechami genetycznymi)2850,0026
Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe), mutacje w genach PRSS1, SPINK1, CFTR550,0016
Ceroidolipofuscynoza typ 2280,0016
 INNE (  badania objęte  VAT)
Badanie epidemiologiczne – badanie skażenia mikrobiologicznego powierzchni30,003 do 7
Sporal A (1 krążek)15,0010
Sporal A (2 krążki)30,0010
Sporal A (3 krążki)45,0010
Sporal S (1 krążek)15,0010
Sporal S (2 krążki)30,0010
Sporal S (3 krążki)45,0010
Sporal S (4 krążki)60,0010
Badanie jałowości materiału (min. 20 płytek)30,0010
Badanie jałowości powietrza30,0010
 MIKROBIOLOGIA
Badania bakteriologiczne
Mocz posiew (bad. bakteriologiczne)25,003 do 7
Wymaz z gardła28,003 do 7
Wymaz z nosa28,003 do 7
Wymaz z nosogardzieli28,003 do 7
Wymaz z jamy ustnej28,003 do 7
Wymaz z języka28,003 do 7
Wymaz z dziąseł28,003 do 7
Wymaz z zębodołu28,003 do 10
Wymaz z migdałków28,003 do 10
Wymaz z krtani28,003 do 7
Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL beztlenowo40,003 do 7
Inny materiał posiew beztlenowy45,007 do 10
Posiew kału w kierunku Salmonella35,003 do 7
Wymaz z odbytu w kierunku Escherichia coli (EPEC) i Salmonella/Shigella60,006
Wymaz na nosicielstwo MRSA30,003 do 7
Wymaz na nosicielstwo MRSA i MRSE40,003 do 7
Wymaz na nosicielstwo patogenów alarmowych50,003 do 7
PMR-latex ( szybka metoda wykrywania antygenów powodujących zakażenia w PMR)50,001
Wymaz z rany tlenowo i beztlenowo50,007 do 10
Posiew końcówki cewnika moczowego30,003 do 7
Wymaz z okolicy wenflonu30,003 do 7
Wymaz z rurki intubacyjnej30,007 do 10
Wymaz z rurki tracheotomijnej30,007 do 10
Seton z ucha prawego30,003 do 7
Seton z ucha lewego30,003 do 7
Dren posiew28,003 do 7
Badanie histologiczne (1 kostka)30,0014
Cytologia nieginekologiczna met. LBC100,008
Barwienie immunohistochemiczne ( 1 odczyn)120,0016
Antybiogram0,000
Oznaczenie MIC antybiotyku 10,003
 Badania mykologiczne
Mocz posiew (bad. mykologiczne)31,006 do 10
Wymaz z gardła31,006 do 10
Wymaz z nosa31,006 do 10
Wymaz z nosogardzieli31,006 do 10
Wymaz z jamy ustnej31,006 do 10
Wymaz z języka31,006 do 10
Wymaz z dziąseł31,006 do 10
Wymaz z zębodołu31,006 do 10
Wymaz z migdałków31,006 do 10
Wymaz z krtani31,006 do 10
Wymaz z ucha prawego31,006 do 10
Wymaz z ucha lewego31,006 do 10
Wymaz z worka spojówkowego oka prawego31,006 do 10
Wymaz z worka spojówkowego oka lewego31,006 do 10
Wymaz ze zmian skórnych31,006 do 10
Krew posiew45,006 do 10
Ropa posiew tlenowy35,006 do 10
Posiew kału w kierunku grzybów pleśniowych20,006 do 10
Nużyca, demodekoza25,00do 6
Paznokcie rak40,00do 5 tyg.
Paznokcie stóp40,00do 5 tyg.
Naskórek dłoni40,00do 5 tyg.
Naskórek stóp40,00do 5 tyg.
Skóra gładka40,00do 5 tyg.
Skóra owłosiona głowy40,00do 5 tyg.
Włosy40,00do 5 tyg.
Mykogram0,000
POSIEWY
Posiew w kierunku M.tuberculosis – met. Konwencjonalną (Gruźlica)35,0060
Posiew płynów w kierunku M.tuberculosis – met. Aut. (Gruźlica)120,0030
Posiew w kierunku M.tuberculosis – szybki system (Gruźlica)150,0030
Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. konwencjonalną65,008 tyg.
Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną100,008 tyg.
Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną (krew)155,008 tyg.
PREPARATY
Preparat TBC – badanie w kierunku gruźlicy65,003
Preparat AFB met. Fluorescencyjną70,003
IDENTYFIKACJE (etapy)
Identyfikacja Mycobacterium sp. met. immunochromatograficzną (ETAP)80,003
Identyfikacja Mycobacterium sp. test niacynowy (ETAP)30,003
Kwalifikacja szczepów atypowych (MOTT) do grup Runyona      (ETAP)60,003
LEKOWRAŻLIWOŚĆ
Mycobacterium tuberculosis complex (DNA), z określ. wrażliwości na rifampicynę, met. Real Time-PCR350,0010
Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (SM, INH,EMB, RMP, PZA) (ETAP)190,0010
Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Lowenstein-Jensena (SM, INH, EMB, RMP) (ETAP)190,0010
Lekowrażliwość rozszerzona na podłożu Lowenstein-Jensena (OFL, CS, CAP, ETA)  (ETAP)190,0010
Lekowrażliwość na wysokie stężenie streptomycyny, na podłożu Middlebrooka  (ETAP)120,0010
Lekowrażliwość na wysokie stężenie izoniazydu na podłożu Middlebrooka  (ETAP)120,0010
Lekowrażliwość na PZA na podłożu Middlebrooka (ETAP)80,0010
TESTY WYDZIELANIA INTERFERONU GAMMA
Quantiferon TB, test IGRA300,0030
Test T-SPOT TB210,006
BADANIA GENETYCZNE I BADANIA ZLECANE DO BADAŃ GENETYCZNYCH
Gruźlica, badanie genetyczne, met. PCR350,00do 10
Test wrażliwości na leki podstawowe (SM,INH,RMP,EMB)120,00 10 tyg.
Badanie w trybie CITOdodatkowe 50% ceny badania
Usługa – pobranie materiału4,000
Usługa – pobranie materiału mikrobiologicznego10,000
Dostarczenie wyniku badań laboratoryjnych (pocztą)5,000
Pobranie w domu pacjenta na terenie miasta30,000
Pobranie w domu pacjenta poza miastem45,000
Nazwa Pakieturabat do 15% – cena pakietu po rabacie
Pakiet podstawowy
Mocz – bad. ogólne, OB, Morfologia, Glukoza, Cholesterol całkowity, ALT, Mocznik
38,00
Pakiet podstawowy (bez badania moczu)
OB, Morfologia, Glukoza, Cholesterol całkowity, ALT, Mocznik
32,00
Pakiet poszerzony
Mocz – bad. ogólne, OB, Morfologia, Glukoza, Elektrolity (Na, K), Lipidogram, Próby wątrobowe (ALT, ASP, ALP, GGTP, BIL), Mocznik, Kreatynina, Kwas moczowy, Żelazo, TSH
106,00
Pakiet poszerzony (bez badania moczu)
OB, Morfologia, Glukoza, Elektrolity (Na, K), Lipidogram, Próby wątrobowe (ALT, ASP, ALP, GGTP, BIL), Mocznik, Kreatynina, Kwas moczowy, Żelazo, TSH
100,00
Pakiet poszerzony (nie na czczo)
Mocz – bad. ogólne, OB, Morfologia, Elektrolity (Na, K), Próby wątrobowe (ALT, ASP, ALP, GGTP, BIL), Mocznik, Kreatynina, Kwas moczowy, Żelazo, TSH
86,00
Pakiet pełny
Mocz – bad. ogólne, OB, Morfologia, APTT, PT, Fibrynogen, Glukoza, Elektrolity (Na, K), Lipidogram, Próby wątrobowe (ALT, ASP, ALP, GGTP, BIL), Amylaza, Mocznik, Kreatynina, Kwas moczowy, Proteinogram, Ferrytyna, Wapń całkowity, Fosfor nieorganiczny, Magnez, CRP, TSH, HBs przec., HCV przec., IgE całkowite
271,00
Pakiet pełny (bez badania moczu)
OB, Morfologia, APTT, PT, Fibrynogen, Glukoza, Elektrolity (Na, K), Lipidogram, Próby wątrobowe (ALT, ASP, ALP, GGTP, BIL), Amylaza, Mocznik, Kreatynina, Kwas moczowy, Proteinogram, Ferrytyna, Wapń całkowity, Fosfor nieorganiczny, Magnez, CRP, TSH, HBs przec., HCV przec., IgE całkowite
265,00
Pakiet pełny (nie na czczo)
Mocz – bad. ogólne, OB, Morfologia, APTT, PT, Fibrynogen, Elektrolity (Na, K), Próby wątrobowe (ALT, ASP, ALP, GGTP, BIL), Amylaza, Mocznik, Kreatynina, Kwas moczowy, Proteinogram, Ferrytyna, Wapń całkowity, Fosfor nieorganiczny, Magnez, CRP, TSH, HBs przec., HCV przec., IgE całkowite
251,00
Dziecko
Mocz – bad. ogólne, IgE całkowite, Morfologia, Glukoza, Bilirubina całkowita, Żelazo, Kał – pasożyty, CRP, ASO
83,00
Pakiet dla kobiet planujących ciążę
Mocz – bad. ogólne, OB, Morfologia, Glukoza, Elektrolity (Na, K), Lipidogram, Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, GGTP, BIL), Mocznik, Żelazo, Wapń całkowity, Fosfor nieorganiczny, Magnez, Prolaktyna, HBs przec., HCV przec., USR, Toksoplazmoza IgG, Różyczka IgG, Chlamydia trachomatis IgG, CMV IgG, p/c p. Kardiolipinie IgG i IgM
349,00
Pakiet dla kobiet w ciąży
Mocz – bad. ogólne, Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 ozn.), Morfologia, Glukoza, ALT, ALP, Kreatynina, beta HCG, Żelazo, Progesteron, USR, Toksoplazmoza IgM, HBs przec., Różyczka IgM, HIV, HCV przec.
263,00
Pakiet dla kobiety dojrzałej
Mocz – bad. ogólne, OB, Morfologia, Glukoza, Elektrolity (Na, K), Lipidogram, Próby wątrobowe (ALT, ASP, ALP, GGTP, BIL), Mocznik, Kreatynina, Kwas moczowy, Ferrytyna, Wapń całkowity, Fosfor nieorganiczny, Kał – krew utajona, Magnez, CRP, TSH, FSH, Prolaktyna, Osteokalcyna, CA 125, CA 15-3
324,00
Pakiet dla kobiety dojrzałej (bez kału i moczu)
OB, Morfologia, Glukoza, Elektrolity (Na, K), Lipidogram, Próby wątrobowe (ALT, ASP, ALP, GGTP, BIL), Mocznik, Kreatynina, Kwas moczowy, Ferrytyna, Wapń całkowity, Fosfor nieorganiczny, Magnez, CRP, TSH, FSH, Prolaktyna, Osteokalcyna, CA 125, CA 15-3
299,00
Pakiet dla dojrzałego mężczyzny
Mocz – bad. ogólne, OB, Morfologia, Glukoza, Elektrolity (Na, K), Lipidogram, ALT, ASP, ALP, BIL, Mocznik, Kreatynina, Kwas moczowy, Kał – krew utajona, CRP, TSH, PSA całkowite, Testosteron
177,00
Pakiet dla dojrzałego mężczyzny (bez kału i moczu)
OB, Morfologia, Glukoza, Elektrolity (Na, K), Lipidogram, ALT, ASP, ALP, BIL, Mocznik, Kreatynina, Kwas moczowy, CRP, TSH, PSA całkowite, Testoteron
152,00
Pakiet przed zabiegiem – podstawowy
Morfologia, Grupa krwi, PT, APTT, Elektrolity (Na, K), HBs przec., HCV przec.
116,00
Pakiet sercowy
Fibrynogen, D-Dimer, Elektrolity (Na, K), Lipidogram, CRP, CK, NT-proBNP, Homocysteina
222,00
Pakiet diagnostyka przewodu pokarmowego
Mocz – bad. ogólne, OB, Morfologia, Próby wątrobowe (ALT, ASP, ALP, GGTP, BIL), Lipaza, Amylaza, Mocznik, Proteinogram, Kał – pasożyty, Kał – G.lamblia, Kał – krew utajona, CRP, CEA, AFP, CA 19-9, Helicobacter pylori IgG
243,00
Pakiet wątrobowy
OB, Morfologia, PT, ALT, ASP, ALP, Bilirubina całkowita, GGTP, Cholinoesteraza, LDH, Proteinogram, CEA, AFP, HBs antygen, HCV przec., p/c p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne ANA1
199,00
Pakiet reumatologiczny
OB, Morfologia, Kwas moczowy, Proteinogram, CRP, ASO, RF, anty CCP, Borelioza IgG i IgM, p/c p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne ANA1
241,00
Pakiet alergologiczny
Morfologia, Rozmaz, IgE całkowite, Eozynofilia bezwzględna, Panel alergenów (mieszany)
175,00
Pakiet tarczycowy (podstawowy)
TSH, FT4, anty TPO
59,00
Pakiet cukrzycowy
Glukoza, Lipidogram, HbA1c, Mocz – bad. ogólne, Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu
64,00
Diagnostyka funkcji nerek
Mocz – bad. ogólne, Mocznik, Kreatynina, Cystatyna C, Kwas moczowy, Elektrolity (Na, K)
120,00
Pakiet nadkrzepliwości
Antytrombina III, Białko C, Białko S, czynnik V Leiden, Mutacja 20210 G-A genu protrombiny, p/c p.kardiolipinie IgG i IgM, P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM, Antykoagulant toczniowy
871,00
Pakiet hormonalny u kobiety
TSH, FSH, LH, Estradiol, Progesteron, Prolaktyna
107,00
Pakiet diagnostyka anemii
OB, Morfologia, Żelazo, Ferrytyna, Transferyna, Witamina B12, Kwas foliowy
123,00
Pakiet diagnostyka metabolizmu kostnego
Fosfataza zasadowa, Wapń całkowity, Fosfor nieorganiczny, Parathormon, Kalcytonina, Osteokalcyna, Fosfataza kwaśna
136,00
Pakiet diagnostyka metabolizmu kostnego (podstawowy)
Fosfataza zasadowa, Wapń całkowity, Fosfor nieorganiczny, Osteokalcyna
57,00
Pakiet tarczycowy 2
TSH, FT4
30,00