NZOZ All-Medicus

Badania laboratoryjne cennik

*Informujemy, że część specjalistycznych badań (posiewy/wymazy) może zostać wykonana jedynie przez lekarza i pobór próbek odbywa się w gabinecie lekarza w czasie specjalistycznej wizyty.

Bardzo prosimy o kontakt wszystkich zainteresowanych przed wizytą czy dane badania/próbki mogą zostać wykonane przez nasze pielęgniarki.

Numer badaniaNazwa podstawowa badaniaCena
1Mocz – badanie ogólne7,50
2OB5,00
3Morfologia krwi (pełna , 25 parametrów)9,00
4Morfologia krwi (podstawowa, 18 parametrów)9,00
71Morfologia CBC (8 parametrów)6,00
5Rozmaz krwi (manualnie)6,00
85Retikulocyty9,00
585Leukocytoza5,00
6PT (INR)7,00
7APTT7,00
8Fibrynogen13,00
10Glukoza6,00
11Elektrolity (Na, K)16,00
3646Elektrolity (Na, K, Cl)22,00
12Sód8,00
13Potas8,00
14Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)18,00
15Cholesterol całkowity6,00
16Cholesterol HDL6,00
17Cholesterol LDL met. bezpośrednią7,00
18Trójglicerydy (TG)6,00
19Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)23,00
20ALT6,00
21AST6,00
22Fosfataza zasadowa (ALP)6,00
23Bilirubina całkowita6,00
24Bilirubina związana (bezpośrednia)6,00
25Bilirubina wolna (pośrednia)11,00
26GGTP6,00
27Cholinoesteraza10,00
28Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)8,00
30Lipaza10,00
31Amylaza7,00
32Mocznik6,00
33Kreatynina6,00
36Kwas moczowy6,00
37Białko całkowite6,00
38Albumina6,00
39Proteinogram16,00
40Żelazo6,00
41Ferrytyna30,00
42Wapń całkowity6,00
44Chlorki10,00
45Fosfor nieorganiczny6,00
46Magnez6,00
565Hemoglobina wolna we krwi15,00
950Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h)14,00
951Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h)20,00
952Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g, 1h)7,00
953Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h)14,00
954Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h)14,00
955Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h)20,00
956Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h)14,00
958OGTT w ciąży obciążenie 75g glukozy (0, 1, 2 h)20,00
BADANIE KAŁU
48Adenowirusy w kale25,00
49Rotawirusy w kale25,00
50Kał – badanie ogólne (barwa, konsystencja, woń, odczyn, krew w kale, krople tłuszczu, ziarna skrobi, komórki roślinne, kał pasożyty, włókna mięsne)25,00
58Kał – rota i adenowirusy45,00
54Kał – G. lamblia met. ELISA29,00
55Kał – krew utajona (bez diety)22,00
56Kał – krew utajona (z zachowaniem diety)22,00
57Kał – nosicielstwo Salmonella (3 ozn.)135,00
10005Kał – nosicielstwo SS ( 2 próbka do badania 57)45,00
10006Kał – nosicielstwo SS ( 3bpróbka do badania 57)45,00
1268Clostridium difficile, toksyna A/B w kale70,00
1270Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale120,00
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
61CRP,ilościowo18,00
65ASO, ilościowo15,00
66ASO, jakościowo15,00
67RF, ilościowo15,00
68RF, jakościowo15,00
69Odczyn Waalera-Rosego15,00
70anty-CCP80,00
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
75CK – kinaza kreatynowa12,00
76CK-MB, aktywność15,00
77CK-MB, mass30,00
80Mioglobina45,00
81NT pro-BNP95,00
83Homocysteina50,00
SEROLOGIA
90Grupa krwi35,00
91Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 ozn.)60,00
92Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 ozn.)40,00
94P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa)25,00
95Bezpośredni test antyglobulinowy25,00
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
100TSH17,00
101FT417,00
102FT317,00
103T417,00
104T317,00
105anty-TPO35,00
106anty-TG35,00
107P/c. p. receptorom TSH (TRAb)60,00
108Tyreoglobulina45,00
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
110FSH22,00
111LH22,00
112Estradiol22,00
113Progesteron22,00
114Prolaktyna22,00
116Beta-HCG22,00
3341Beta-HCG (Roche)50,00
117HCG wolna podjednostka beta40,00
118Estriol wolny30,00
119PAPP-A45,00
3340PAPP-A (Roche)45,00
123Androstendion40,00
124Testosteron23,00
128Oksytocynaza40,00
129Izooksytocynaza40,00
3321HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR)100,00
3322PAPP-A (KRYPTOR)100,00
3353Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.)30,00
DIAGNOSTYKA ANEMII
140Transferyna30,00
141Witamina B1235,00
142Kwas foliowy30,00
143Erytropoetyna30,00
144TIBC8,00
145UIBC8,00
146Rozpuszczalny receptor  transferyny70,00
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
152Fruktozamina50,00
153Insulina25,00
886Insulina po obciążeniu (50g glukozy, 0,1,2)75,00
887Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1,2)75,00
890Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1)50,00
154C-peptyd30,00
156P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)90,00
157P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG, ilościowo90,00
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
160Parathormon (intact)33,00
163Fosfataza kwaśna10,00
164Fosfataza zasadowa izoenzym kostny35,00
165C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)100,00
166Pyrylinks D w moczu75,00
167Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2190,00
168Witamina D3 metabolit 25(OH)70,00
3697PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I), marker tworzenia kości110,00
INNE HORMONY I METABOLITY
171Kortyzol25,00
175Aldosteron50,00
186Chromogranina A100,00
191IGF-BP360,00
194Leptyna80,00
3184Witamina B3270,00
3344Witamina E w surowicy140,00
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
198ROMA125,00
199HE 490,00
200PSA całkowity25,00
201PSA wolny35,00
3700PSA panel (PSA, fPSA, wskaźnik fPSA/PSA)60,00
203Fosfataza kwaśna sterczowa12,00
204CEA25,00
205AFP25,00
206CA 12540,00
207CA 15-340,00
208CA 19-940,00
209TPS55,00
210SCC Ag90,00
211Cyfra 21-165,00
212CA 72-480,00
213Beta-2-mikroglobulina45,00
217P/c onkoneuronalne met. IIF170,00
218S100 (czerniak złośliwy)110,00
219NSE (neuroswoista enolaza)80,00
3343Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych100,00
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
245Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA45,00
246IgG16,00
247IgM16,00
248IgA16,00
3573IgG w PMR70,00
3830IgD100,00
3241IgG 1, podklasa175,00
3242IgG 2, podklasa175,00
3243IgG 3, podklasa175,00
3244IgG 4, podklasa175,00
3245IgG 1,2,3,4, zestaw podklas400,00

*oraz wiele innych – o dostępność do pozostałego zakresu badań prosimy pytać w rejestracji

Laboratorium analityczne diagnostyka
Laboratorium analityczne REX