przychodnia NZOZ All Medicus Katowice

Logopeda dla dzieci Katowice

Nasz gabinet logopedyczny dla dzieci oferuje:

  • diagnozę logopedyczna z wykorzystaniem testów diagnostycznych KOLD, KOSF, KOLD-AFA
  • diagnozę pedagogiczna z wykorzystaniem testów diagnostycznych KORP, KOZE
  • diagnozę dojrzałości szkolnej z wykorzystaniem testów diagnostycznych KOGS, KOZE
  • terapię logopedyczna dzieci od 6 roku życia do ukończenia szkoły podstawowej, z wykorzystaniem nowoczesnych programów multimedialnych,
  • możliwość prowadzenia treningów słuchowych Metodą Warnkego
  • terapię pedagogiczna ukierunkowana na niwelowanie trudności w czytaniu i pisaniu, z wykorzystaniem nowoczesnych programów multimedialnych,
  • trening czytania i pisania Metodą Strukturalną.
Logopeda Katowice, logopeda dla dzieci
Logopeda dla dzieci Katowice

Nasz logopeda dla dzieci

Terapię prowadzi Beata Sitnik- Szwedo: oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta autyzmu i ZA, terapeuta Metody Warnkego, terapeuta Sensomotoryki, diagnosta. Jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi. Pracownik Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” dla dzieci z szerokim spektrum autyzmu.

Cennik wizyty u logopedy

Koszt wizyty – 100 zł