NZOZ All-Medicus

O nas

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALL-MEDICUS w Katowicach – Piotrowicach został utworzony przez  podmiot założycielski Economicus Sp. z o.o.
NZOZ All-Medicus swoją działalność rozpoczął w 2010 r. i od początku swojego istnienia stale rozwija wachlarz świadczonych usług oraz poszerza grono pacjentów.
Zatrudniamy  specjalistów, dysponujemy sprzętem diagnostycznym oraz dbamy o jakość świadczeń, czego dowodem jest m.in. uzyskany przez nas Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2008 oraz pozytywne opinie naszych klientów. Dbając o stały rozwój naszej placówki i kompleksową ofertę uruchomiliśmy w 2016 r.  pracownię psychologiczną, dysponującą systemem komputerowych testów psychologicznych i psychotechnicznych, które nie tylko zastępują tradycyjną aparaturę pomiarową i testy papierowe, ale co najważniejsze – skracają czas niezbędny na przeprowadzenie badań.

Jesteśmy placówką współpracującą z Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group (pakiet Multi Zdrowie – Ubezpieczenie z dostępem do sieci placówek współpracujących Compensa z możliwością refundacji kosztów poniesionych poza siecią)

 

Nowo otwarta pracownia badań psychologicznych i psychotechnicznych jest uzupełnieniem funkcjonującej u nas od wielu lat poradni medycyny pracy. Obecnie nasi klienci uzyskują w jednym miejscu i czasie możliwość wykonania wszystkich niezbędnych badań i testów wymaganych przepisami prawa.

Polityka Jakości All-Medicus

Misją naszej firmy jest praca na rzecz Pacjentów oraz środowiska zgodnie z zasadą „Zdrowie największa wartością”

NZOZ „ALL-Medicus” w Katowicach prowadzi  działalność leczniczo – usługową ukierunkowaną na potrzeby zdrowotne swoich Pacjentów w zakresie:

 • diagnostyki ultrasonograficznej,
 • poradni i diagnostyki kardiologicznej,
 • poradni i diagnostyki gastroenterologicznej,
 • immunologii klinicznej,
 • poradni medycyny pracy,
 • poradni hepatologicznej, oraz programów lekowych
 • i badań klinicznych.

Priorytetem Właścicieli oraz wszystkich pracowników jest świadczenie usług medycznych o powtarzalnej, wysokiej jakości, a także ciągłe dążenie do ich doskonalenia.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 oraz nadzór nad realizowanymi procesami, szczególnie medycznymi;
 • stałe doskonalenie oraz podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych,  a przez to zadowolenia naszych Pacjentów, kładąc  szczególny nacisk na zdrowie jako najwyższą wartość;
 • doskonalenie komunikacji z Pacjentami oraz  pracownikami naszego NZOZ- u;
 • sukcesywny rozwój firmy pod względem podwyższania standardów usług medycznych i pobytu w NZOZ, przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo danych osobowych oraz zapewnieniu nowoczesnych metod diagnostyczny  i terapeutycznych;
 • prowadzenie działalności ukierunkowanej na profilaktykę i promocję zdrowia.

Spełniając kryteria normy ISO 9001 : 2008 zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia swojej efektywności. Jednocześnie deklarujemy pełne zaangażowanie własne i wszystkich pracowników we wdrażanie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością  w zakresie realizowanych usług medycznych.