You are currently viewing Terapia bezinterferonowa mała kolejka oczekujących pacjentów

Terapia bezinterferonowa mała kolejka oczekujących pacjentów

Leczenie HCV

Choroby o etiologii HCV są rzadko rozpoznawane na podstawie obrazu klinicznego, gdyż zwykle przebiegają przez wiele lat bezobjawowo lub skąpo objawowo. W konsekwencji rozpoznanie jest często poprzedzone przypadkowym wykryciem wykładników laboratoryjnych zakażenia HCV.

Leczeniem powinni być objęci wszyscy przewlekle zakażeni HCV. Im wcześniej zostanie ono podjęte, tym jest skuteczniejsze i mniej kosztowne. W przypadku ograniczeń dostępu do terapii w pierwszej kolejności należy kwalifikować pacjentów, którym w ocenie specjalisty chorób zakaźnych zakażenie HCV w krótkim czasie może doprowadzić do pogorszenia jakości życia lub do śmierci.

W naszym ośrodku NZOZ All-Medicus, prowadzimy leczenie chorych na wirusowe zapalenie wątroby w ramach Programów Lekowych refundowanych przez NFZ.

W lipcu 2016 roku na listę leków refundowanych trafiły leki, które mogą skutecznie pomóc w walce z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Mowa o innowacyjnej terapii bezinterferonowej.

Terapia bezinterferonowa 

polega na przyjmowaniu nowoczesnych leków, które mogą być stosowane u pacjentów w dowolnym wieku i na każdym etapie choroby. Zakażony nie wymaga hospitalizacji, jednak potrzebna jest stała kontrola lekarza. Terapia bezinterferonowa trwa od 12 do 24 tygodni. Jest bezpieczna, nie powoduje uciążliwych skutków ubocznych. Co istotne, eliminuje wirusa u 90 – 100 proc. chorych. Jesteśmy jednym z ośrodków  na Śląsku zajmujących się leczeniem chorych na Przewlekłe Zapalenie Wątroby. Lekarze prowadzący naszych pacjentów są wybitnymi specjalistami z wieloletnim  doświadczeniem w leczeniu WZW na przełomie kilkunastu lat.

Informacja dotycząca kolejek w woj. śląskim.

*czas oczekiwania wg danych statystycznych raportowanych z ośrodków w województwie śląskim  do Narodowego Funduszu Zdrowia na dzień 1.09.2016 ( Aktualne kolejki do sprawdzenia TUTAJ)

Poradnia zajmuje się również kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób wątroby w ramach świadczeń komercyjnych.