You are currently viewing Tarczyca – leczenie

Tarczyca – leczenie

 • Post author:
 • Post category:Blog

Pakiety badań wykrywających choroby tarczycy

PAKIET TARCZYCOWY

Pakiet zawiera:

 • TSH
 • FT4
 • anty-TPO

Koszt pakietu 94,50 (w terminie od 23 maja do 3 czerwca 2022 – 49,99 zł)

PAKIET TARCZYCOWY ROZSZERZONY

Pakiet zawiera:

 • TSH
 • FT4,
 • FT3
 • anty-TPO
 • anty-TG
 • P/c. p. receptorom TSH (TRAb)

Koszt pakietu 237,50 zł  (w terminie od 23 maja do 3 czerwca 2022 – 149,99 zł)

Badania zawarte w rozszerzonym pakiecie tarczycowym umożliwiają wykrycie
chorób tarczycy, ocenę ich charakteru (nadczynność, niedoczynność) oraz przyczyn
(zaburzenia pierwotne i wtórne, podłoże autoimmunologiczne).

Pomiar TSH pozwala
najszybciej wykryć zaburzenia tarczycy, nawet w momencie, kiedy poziomy hormonów tarczycy – FT3 i FT4 pozostają w normie. Stąd też badanie to często jest pierwszym i  jedynym laboratoryjnym testem w diagnostyce chorób tarczycy.

Ocena poziomów hormonów tarczycy przydatna być jednak może przy podejrzeniu innych niż pierwotne przyczyn chorób tarczycy (np. drugorzędowa niedoczynność/nadczynność tarczycy) oraz u pacjentów leczonych z powodu chorób tarczycy. Autoimmunologiczne podłoże chorób tarczycy wykazać można oceniając miano przeciwciał:

 • anty-TPO,
 • anty-TG
 • TRAb.

Anty-TPO w znacznie podwyższonym mianie (500 kilka tysięcy) charakterystyczne jest dla zapalenia tarczycy w chorobie Hashimoto, choć występować też może w chorobie Gravesa- Basedowa.

Niższe miana anty-TPO mogą wskazywać na inne choroby tarczycy, ale obserwowane są też u zdrowych ludzi.

Ocena przeciwciał przeciw receptorowi TSH (TRAb) jest najbardziej przydatna w różnicowaniu choroby Gravesa Basedowa od choroby Hashimoto w stadium nadczynności i od poporodowego zapalenia tarczycy.

Miano przeciwciał przeciw tyreoglobulinie (anty-TG) może być podwyższone w różnych chorobach tarczycy, głównie wynikających z niedoboru jodu i zapaleń tego narządu.

Interpretacji wyników badań z rozszerzonego pakiety tarczycowego dokonywać powinien lekarz, z uwzględnieniem klinicznego stanu pacjenta i wyników badań obrazowych.