Zakres obowiązków stanowisko: rejestratorka medyczna

 • udzielanie pełnych i rzetelnych informacji na temat usług medycznych świadczonych przez przychodnię oraz zasad jej funkcjonowania – zarówno dotyczy to informacji przekazywanych telefonicznie jak i bezpośrednio w kontakcie z pacjentami
 • rejestracja pacjentów do poszczególnych lekarzy, przyjmowanie zgłoszeń zarówno telefonicznie, osobiście, jak i dbałość o korespondencję mailową w tym zakresie
 • dbałość o prawidłowy kalendarz rejestracji, w razie konieczności informowanie pacjentów o zmianach w terminarzach przyjmowania przez lekarzy
 • prowadzenie ewidencji wykonanych usług medycznych wg zasad przyjętych w przychodni
 • skrupulatne prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów przychodni wg przyjętych zasad i przy pomocy przyjętych formularzy
 • rzetelne wypełnianie dokumentacji oraz dbałość o realizowanie niezbędnych czynności w zakresie świadczonych usług refundowanych przez NFZ
 • udzielanie informacji o świadczonych usługach medycznych oraz informowanie o warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • utrzymywanie porządku w dokumentach medycznych przychodni, segregacja tych dokumentów i dbałość o ich dokładne wypełnianie merytoryczne
 • przyjmowanie dostarczanej przez pacjenta dokumentacji medycznej, jej odpowiednie opisywanie i dołączanie do kart pacjentów
 • wydawanie wyników badań pacjentom wg obowiązujących przepisów prawa i zasad przyjętych w przychodni
 • współpraca z personelem medycznym w zakresie przepływu informacji i udostępniania dokumentacji w celu sprawnej obsługi pacjentów oraz świadczenia najwyższej jakości usług

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV

Udostępnij

Call Now Button