You are currently viewing Choroby zakaźne borelioza

Choroby zakaźne borelioza

Leczenie boreliozy

Informujemy, że nasza poradnia chorób zakaźnych przez cały rok przyjmuje pacjentów chorych na boreliozę.

Spis treści

PAKIET INFEKCJI ODKLESZCZOWYCH

Pakiet zawiera

 • TBE,
 • Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia,
 • Borelia burgdorferii met. PCR,

Zestaw badań oferowanych w panelu pozwala na wykrycie obecności materiału genetycznego pięciu najczęściej spotykanych patogenów, przenoszonych przez kleszcze.

Materiałem wykorzystywanym do badania jest kleszcz, usunięty z miejsca wkłucia. Panel rozszerzony pozwala na oszacowanie ryzyka zachorowania na:

 • boreliozę,
 • odkleszczowe zapalenie mózgu (TBE),
 • anaplazmozę granulocytarną
 • ehrlichiozę,

a uzyskany wynik ma istotne przełożenie na podjęcie odpowiedniej ścieżki leczenia lub uniknięcie niepotrzebnej antybiotykoterapii.

Badania w kierunku wykrycia boreliozy polecamy dla:

 • osób ukąszonych przez kleszcza, szczególnie jeśli był on wczepiony w skórę
  przez co najmniej 24h
 • osób, chcących wykluczyć ryzyko zarażenia boreliozą i innymi chorobami przenoszonymi przez kleszcze.

PAKIET PRZECIWCIAŁ W KIERUNKU BORELIOZY

Pakiet zawiera

 • Borelioza IgG,
 • Borelioza IgM
Kleszcz na zielonym liściu - testy borelioza, leczenie boreliozy

Zestawy badań wykrywające boreliozę

Przeciwciała IGM

U większości chorych, w aktywnej fazie zakażenia, przeciwciała IgM są wykrywane po upływie 3 – 4 tygodni, osiągają maksimum po 6 – 8 tygodniach i zanikają po 4 – 6 miesiącach, choć tzw. przeciwciała IgM przetrwałe mogą utrzymywać się niekiedy znacznie dłużej. Wynik ujemny, przy braku objawów, zwykle wyklucza zakażenie, jeżeli od przypuszczalnego momentu zakażenia minęły 3-4 tygodnie.

Oznaczenie IgM jest szczególnie przydatne dla potwierdzania lub wykluczania boreliozy u osób z  objawami klinicznymi sugerującymi chorobę lub nietypowymi . W takich postaciach potwierdzenie laboratoryjne staje się miarodajne po upływie ok. 2 tygodni od wystąpienia objawów.

Jego kliniczna użyteczność jest ograniczona do wczesnego, zlokalizowanego zakażenia lub diagnostyki ponownego zakażenia. Dodatni wynik oznaczenia IgM we krwi powinien być potwierdzony metodą Western Blot.

Diagnostyka serologiczna boreliozy zawsze powinna być poprzedzona wywiadem lekarskim i oceną ryzyka zakażenia, a wyniki interpretowane w kontekście stanu klinicznego badanego i oceny ryzyka infekcji.

Przeciwciała IgG

Immunochemiczny test Borelioza IgG dzięki mieszaninie lizatów B. Burgdorferi sensu lato i obecności rekombinantowego antygenu VIsE B. Burgdorferii rozpoznaje boreliozę powodowaną przez B. Burgdorferi sensu stricto i sensu lato.

U większości chorych, w  aktywnej fazie zakażenia, przeciwciała IgG są wykrywane po upływie miesiąca, a  z   większym prawdopodobieństwem po 6 – 8 tygodniach i utrzymują się przez lata. Dodatni wynik oznaczenia IgG w krwi, zwłaszcza uzyskany w populacji o małym ryzyku ukąszenia przez kleszcza, powinien być potwierdzony metodą Western blot. Około 10 % osób populacji polskiej posiada IgG reagujące z antygenami B. Burgdorferi mimo braku odnotowanej choroby. Diagnostyka serologiczna boreliozy powinna być poprzedzona wywiadem lekarskim i oceną ryzyka zakażenia, a wyniki blotu interpretowane w kontekście stanu klinicznego badanego i oceny ryzyka.

Borelioza

Choroba z Lyme, lepiej znana jako borelioza to obecnie problem, któremu nie udało jeszcze bezpiecznie i skutecznie zapobiec. Zjawisko to jest znane w krajach Europy Środkowej, Rosji, Skandynawii, a także Ameryce i Australii. Polska należy do rejonów endemicznych, co oznacza, iż
borelioza występuje na jej terenie od lat, a liczba zachorowań nie maleje.

Nasi specjaliści z naszej poradni chorób zakaźnych informują, że liczba zachorowań wzrasta z roku na rok. Nieznana jest dokładna liczba zachorowań w Polsce. Według raportu Państwowego Zakładu Higieny, szacuje się, iż w 2016 roku zgłoszono niemal 22000 przypadków. W zatrważającym tempie z roku na rok, wzrasta liczba zgłoszeń. W 2010 niespełna 9200 przypadków, w 2000 tylko 1850. Liczba jest imponująca, niemniej wciąż może być zaniżona ze względu na niską wykrywalność choroby.

Wykrywalność boreliozy

Zakażenie jest ciężkie do wykrycia, często słyszymy o nietrafnej diagnozie i niewłaściwym leczeniu. Warto zauważyć, iż objawy towarzyszące chorobie mogą być bardzo zróżnicowane, nie ma typowego przebiegu, co jest niezwykle kłopotliwe dla odpowiedniej diagnozy. Najbardziej charakterystycznym pierwszym objawem jest rumień – jednak nie występuje on u wszystkich chorych. Statystyki mówią, iż pojawia się u 70-80% zakażonych osób. Bolerioza może się ukrywać w organizmie przez długi czas, czasami lata i zaatakować w dowolnym momencie, prowadząc do poważnych powikłań, a nawet śmierci. Niezwykle ważne jest rozpoczęcie leczenie na wczesnym etapie choroby, przy pojawieniu się pierwszych, niepokojących objawów.

Występowanie boreliozy

Choć za rejony najbardziej narażone uważa się m.in . Podlasie, Podkarpacie, Małopolskę, a także Śląsk, nie oznacza to, iż inne tereny są wolne od zachorowań. Nie można jednoznacznie określić obszarów pod tym względem bezpiecznych. Odpowiednia wilgotność, temperaturą, roślinność oraz występowanie zwierząt to warunki sprzyjające rozmnażaniu się kleszczy, zatem narażeni jesteśmy w lasach, na podmokłych terenach, łąkach, a nawet w parkach czy ogródkach.

Poradnia chorób zakaźnych

Warto zadbać o odpowiednią opiekę, aby uniknąć dodatkowych powikłań
spowodowanych nieodpowiednim oddziaływaniem. Poradnia NZOZ All-Medicus w Katowicach zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób zakaźnych takich jak: