You are currently viewing Certyfikat ISO 9001:2008

Certyfikat ISO 9001:2008

  • Post author:
  • Post category:Blog

ISO 9001

NZOZ All-Medicus

po raz kolejny przeszedł procedurę związaną z przedłużeniem certyfikatu ISO 9001. NZOZ All-Medicus spełnia normy związane z zarządzaniem jakością usług. Certyfikat obejmuje świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie:

  • diagnostyki ultrasonograficznej
  • poradni i diagnostyki kardiologicznej
  • poradni i diagnostyki gastroenterologicznej
  • poradni medycyny pracy
  • poradni hepatologicznej
  • programów lekowych
  • badań klinicznych

Przypominamy, że pierwszy certyfikat otrzymaliśmy w 2014 roku.