Terapia Bezinterferonowa KatowiceChoroby o etiologii HCV są rzadko rozpoznawane na podstawie obrazu klinicznego, gdyż zwykle przebiegają przez wiele lat bezobjawowo lub skąpo objawowo. W konsekwencji rozpoznanie jest często poprzedzone przypadkowym wykryciem wykładników laboratoryjnych zakażenia HCV.

Leczeniem powinni być objęci wszyscy przewlekle zakażeni HCV. Im wcześniej zostanie ono podjęte, tym jest skuteczniejsze i mniej kosztowne. W przypadku ograniczeń dostępu do terapii w pierwszej kolejności należy kwalifikować pacjentów, którym w ocenie specjalisty chorób zakaźnych zakażenie HCV w krótkim czasie może doprowadzić do pogorszenia jakości życia lub do śmierci.

W naszym ośrodku NZOZ ALL- MEDICUS, prowadzimy leczenie chorych na wirusowe zapalenie wątroby
w ramach Programów Lekowych refundowanych przez NFZ.

W lipcu na listę leków refundowanych trafiły leki, które mogą skutecznie pomóc w walce z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Mowa
o innowacyjnej terapii
BEZINTERFERONOWEJ

TERAPIA BEZINTERFERONOWA 

polega na przyjmowaniu nowoczesnych leków, które mogą być stosowane u pacjentów w dowolnym wieku i na każdym etapie choroby. Zakażony nie wymaga hospitalizacji, jednak potrzebna jest stała kontrola lekarza. Terapia bezinterferonowa trwa od 12 do 24 tygodni. Jest bezpieczna, nie powoduje uciążliwych skutków ubocznych. Co istotne, eliminuje wirusa u 90 – 100 proc. chorych. Jesteśmy jednym z ośrodków  na Śląsku zajmujących się leczeniem chorych na Przewlekłe Zapalenie Wątroby. Lekarze prowadzący naszych pacjentów są wybitnymi specjalistami z wieloletnim  doświadczeniem w leczeniu WZW na przełomie kilkunastu lat.

NZOZ All-MedicusInformacja dotycząca kolejek w woj. śląskim.

*czas oczekiwania wg danych statystycznych raportowanych z ośrodków w województwie śląskim  do Narodowego Funduszu Zdrowia na dzień 1.09.2016 ( Aktualne kolejki do sprawdzenia TUTAJ

ŚLĄSKIE
ŚwiadczeniodawcaLiczba oczekujących – przypadki pilne + stabilneŚrodki na leki bezinterferonowe w 2016 r. [w tys. zł]Długość kolejki [lata oczekiwania]
NZOZ All-Medicus (Economicus)
Poradnia hepatologiczna
Katowice-Piotrowice • ul. Harcerzy Września 1939 nr 5  
6 + 3230840,7
Zespół ZOZ
Oddział obserwacyjno-zakaźny
Poradnia chorób zakaźnych
Cieszyn • ul. Bielska 4 
18 + 532 2381,9
Szpital Specjalistyczny
Poradnia hepatologiczna
Oddział obserwacyjno-zakaźny, hepatologii zakaźnej i nabytych niedoborów odporności kliniczny
Chorzów • ul. Zjednoczenia 10
16 + 54915 1132,2
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP
Oddział obserwacyjno-zakaźny
Poradnia hepatologii
Częstochowa • ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7
13 + 5741310,2
Szpital Specjalistyczny nr 1
Poradnia chorób zakaźnych
Bytom • al. Legionów 49
0 + 1992 1185,6
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM
Poradnia transplantacyjna
Katowice • ul. Francuska 20-24
16 + 69 2260,1
ID Clinic
Poradnia hepatologiczna
Mysłowice • ul Janowska 19
43 + 42422 9151,2
Szpital Rejonowy im. J. Rostka
Poradnia chorób zakaźnych
Racibórz • al. Gamowska 3
21 + 2023 8953,4

Poradnia zajmuje się również kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób wątroby w ramach świadczeń komercyjnych.

Udostępnij